„Tí, ktorí nepoznajú minulosť, sú odsúdení na to, aby ju opakovali.“
Edmund Burke, britský štátnik a filozof

Archív mozaika.sme.sk obsahuje viac ako 400 príspevkov obohatených o fotografie a dobovú tlač.

Cieľ projektu Mozaika storočia

Cieľom projektu Mozaika storočia je zozbierať čo najväčšie množstvo výpovedí ľudí o tom, ako vnímali a prežívali veľké historické udalosti a sprístupniť tieto výpovede iným. Všetky príspevky, ktoré splnia stanovené podmienky, budú zverejnené na internete na stránke www.mozaika.sme.sk. Najzaujímavejšie príspevky budú tiež uverejnené v denníku SME, prípadne v ďalších publikáciách.

Napíšte nám, ako ste vy alebo vaši blízki prežívali veľké dejinné udalosti a váš príbeh sa stane súčasťou našej Mozaiky storočia. Vaše svedectvo umožní ostatným vidieť veľké okamihy slovenskej minulosti očami tých, ktorí ich prežívali a ostane uchované pre budúce generácie.

Ako sa zapojiť do projektu

Do projektu sa môže zapojiť každý tak, že nám napíše ako prežil deň alebo obdobie, kedy sa odohrala niektorá z týchto historických udalostí:

Zasielať nám tiež môžete zážitky svojich blízkych, prípadne dobové dokumenty a fotografie. Fotografie ani iné dokumenty nevraciame!

V prípade, že zachytávate príbehy niekoho iného, pošlite nám ich prosím vo forme rozhovoru, pričom bude jasne označené, kto je autorom rozhovoru a kto odpovedá na otázky.

Zasielanie príspevkov

Svoje príspevky nám môžete zasielať jedným z týchto spôsobov:

  1. poštou, na adresu Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Obálku prosím označte „Mozaika storočia“
  2. e-mailom na adresu sona.gyarfasova@sme.sk
  3. on-line formulárom

Postup pri zostavovaní príspevkov

Forma ani rozsah pôvodných príspevkov nie je presne stanovená. Príspevok môže mať jeden odstavec, ale aj niekoľko strán. Môže byť zachytený aj formou rozhovoru. Je na vašom zvážení, ako zachytíte daný príbeh.

Pri zostavovaní príspevku však môžete rozmýšľať napríklad nad nasledovnými otázkami:

  • Ako ste sa dozvedeli o tom, že sa odohrala významná udalosť?
  • Aký bol v tom čase váš názor na dianie okolo vás?
  • V čom sa časom zmenil tento váš názor?
  • Ako ovplyvnila táto udalosť váš život a život vašej rodiny?

Rovnaké otázky môžete klásť aj ľuďom, s ktorými sa rozhodnete urobiť rozhovor.

Všetky príspevky však musia obsahovať tieto informácie:

  1. meno, priezvisko a vek autora príspevku,
  2. v prípade rozhovoru tiež meno, priezvisko a vek osôb, s ktorými autor príspevku robí rozhovor,
  3. miesto, kde sa pamätník nachádzal v čase, o ktorom v príspevku vypovedá.

Anonymné príspevky nebudú spracované a zaradené do projektu!

Príspevky, ktoré nám budete zasielať poštou môžu byť písané rukou, musia však byť čitateľné.

Spracovanie príspevkov

Všetky príspevky, ktoré obdržíme, budú zaradené do nášho archívu a zverejnené na stránke www.mozaika.sme.sk. Texty zaslané poštou budú uverejnené v elektronickej forme.

Príspevky nahrané na záznamník budú na stránke prístupné vo forme zvukovej nahrávky.

Dokumenty budú na stránke usporiadané v kategóriách podľa jednotlivých udalostí.

Denník SME si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch redakčne upraviť príspevky, a to najmä v prípadoch, kedy hrozí porušenie práva na ochranu osobnosti. Všetky prípady, v ktorých budeme zvažovať redakčné úpravy, budeme konzultovať s právnikom.

Autor príspevku udeľuje zaslaním príspevku spoločnosti Petit Press, a.s., vydavateľovi denníka SME, súhlas s použitím príspevkov.

Projekt podporili

v roku 2006 VÚB banka

 

v roku 2007 Slovnaft