Kamienok do mozaiky

Ako je známe, na Slovenku sa kultúrna opozícia za bývalého režimu sústreďovala v cirkevnom prostredí a okolo neho. Po uvoľnení 60-tych rokov, normalizácia. Stárnúce rehoľné sestry, ktorým pomáhajú „dubčekovské“ sestričky, však nijako nepomýšľajú na odpočinok, hoci by mohli aj podľa kanonického práva. Naopak, sú plné elánu a plánov. Režim ich sústredil na rôzne zapadnuté miesta, pričom zámerne pomiešal rôzne rehole dohromady: dominikánky, krížové sestry, notredamky atď. Chcú sa teda oddeliť a každá žiť a rozvíjať sa podľa regule svojho zakladateľa aj za cenu budovania nových sídiel.

Tak to bolo aj v pripade jednej nemenovanej rehole, založenej podľa biskupského práva, ktorá chcela byť rehoľou aj podľa pápežského práva. Za tým účelom pisateľ týchto riadkov bolk požiadaný, aby preložil jej konštitúcie do francúzštiny, jedného z úradných jazykov vo Vatikáne. Sme na začiatku 80-tych rokov. Preklad je hotový a zhodou okolností aj jeden z otcov biskupov ide do Ríma. Jeho batožinu prezerať nebudú - uisťovali ma sestry. Tak sa aj stalo a aj Rím vyhovel žiadosti. Treba sa čudovať, že po návrate zo služobnej cesty bol pán biskup vypočúvaný ŠtB (ktorá mohla slobodne cestovať po celej zemeguli), keďže režim bol totalitný, čo uznávajú aj jeho kritici? S kým sa vraj v zahraničí stretol a pod? Nuž s takou a takou verejnou osobou, s ktorou sa mohol stretnúť hocikto, vrátane ŠtB. Avšak na záznam, ktorý ostal, už nemohol mať žiaden vplyv. A život išiel ďalej.

Neposudzujme ešte nedávnu minulosť svojimi očami a najmä mládež by sa mala poučiť a potom a hrnúť do funkcií, ak nechce páchať omnoho horšie veci.

Jozef Sivák, kandidát na post predsedu Správnej rady ÚPN
© 2007 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

[26. 1. 2007 14:09:02]Najnovšie príspevky