„Mena peňazí“ v roku 1953

Na jar v roku 1953 sa medzi ľuďmi šírili správy, že sa budú v Československu vymieňať peniaze. Nič určitého sa však nevedelo. Komunistickej vláde nestačilo, že ľuďom jednoducho, bez náhrady, zobrali pôdu a továrne, ale potrebovali im ešte zobrať i peniaze. Boli ľudia, čo svoje peniaze získali poctivou prácou a boli aj špekulanti. Vláda nerobila žiaden rozdiel a obrala o peniaze všetkých rovnako.

Bolo to niekedy na jar v roku 1953. Bol som vtedy študentom ŠKPPVŠ (Štátneho kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoké školy) v Jasove pri Košiciach. Bol to jednoročný maturitný kurz, v ktorom sa komunisti snažili do zdravých robotníckych a roľníckych kádrov za jeden rok dostať učivo zo štyroch rokov (kvinta, sexta, septima a oktáva) gymnaziálneho štúdia.

Vyučovali tu stredoškolskí profesori, ktorí boli na vysokej odbornej úrovni, ale mali čo robiť, aby do hláv často aj s neúplným základným školským vzdelaním, „natĺkli“ potrebné vedomosti.

Ja som sa tam dostal preto, lebo mi vlastne „ušiel vlak.“

Počas svojho základného školského vzdelávania som totiž stratil tri roky. Keďže som sa narodil v novembri, začal som do školy chodiť už skoro 7-ročný (bola to škola nemecká v nemeckej obci Tužina). V roku 1944 po absolvovaní štyroch rokov vtedy ľudovej školy, som sa presťahoval do slovenskej obce. Tu som musel opakovať štvrtú triedu na slovenskej škole, hoci som bol Slovák a hovoril som rovnako po nemecky ako aj po slovensky.

Pred skončením štvrtej triedy meštianky som ochorel, dlhšiu dobu som sa liečil a zasa som stratil ďalší rok vo vzdelávaní.

Preto som privítal aktivitu vlády na oživenie vysokých škôl študentmi - zdravými robotnícko-roľníckymi kádrami. Problémy som tu so štúdiom nemal. Po maturite som odišiel na VŠT do Bratislavy a v roku 1960 som promoval.

V Jasove bol tento KŠPPVŠ umiestnený v miestnom veľkom kláštore (pozn. red. kláštor rehole premonštrátov), z ktorého mníchov vysťahovali. Bola v ňom veľká knižnica, plná hodnotných starých kníh, ktorú obhospodarovali traja mnísi.

Tesne pred vymieňaním peňazí, hovorilo sa tomu „mena peňazí,“ sme zo školy odchádzali na sobotu a nedeľu domov. Pred odchodom zvolal predseda školskej organizácie KSS verejnú schôdzku, na ktorej prítomných oboznámil so šíriacou sa fámou o mene peňazí.

„Súdruhovia, nie je pravda, čo sa hovorí. Žiadna mena peňazí nebude, to len triedni nepriatelia šíria tieto nepravdy. Idete domov, tak povedzte svojim rodičom, nech sa neboja, žiadna mena nebude.“

Ani som ešte poriadne doma nebol a mena stála pred dverami. V sobotu a v nedeľu som robil rodičom „politické školenie“ a v pondelok ráno som cestoval vlakom do školy zadarmo.

Bola vyhlásená mena peňazí, nastal chaos, pretože skoro nič nebolo pripravené. Na železnici nevedeli nové ceny cestovných lístkov, pokladnice žiadne nepredávali a sprievodcovia vo vlakoch nemali čo kontrolovať.

Malé pivo v staničnej reštaurácii na stanici Vrútky, však už stálo 70 starých korún.

Mena peňazí prebehla tak, že určitý obnos na osobu vymieňal štát v pomere 1:5 (5 starých korún za jednu novú korunu.) Nepamätám si už presne tento obnos, asi to bolo 1 500 korún. Všetky peniaze nad tento obnos boli vymenené v pomere 1:50.

Boli obavy, že nastanú medzi občanmi nepokoje a preto sme aj my, študenti, museli niekoľko nocí držať stráž v okolí kláštora, aby nebodaj nejaký podvratný živel nerušil pokojné štúdium zdravých robotnícko-roľníckych kádrov.

Spolužiak Bedrich zo Švedlára, obojstranná sirota, krátko pred menou peňazí predal volský záprah, ktorý zdedil po rodičoch. Obrátil sa listom na kanceláriu prezidenta, aby mu väčší obnos peňazí vymenili v priaznivejšom pomere. Dostal odpoveď: „Keď sa rúbe les, lietajú triesky!“ Vyhovené mu nebolo.

Škola v kláštore skončila a do kláštora komunisti nasťahovali rádové sestry z celého Slovenska. Medzi nimi i niektoré sestričky z meštianskej školy z Nitrianskeho Pravna, kde jedna z nich vyučovala ruštinu.

deri.jpg

Karol Déri
© 2007 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

[19. 7. 2007 10:55:29]Najnovšie príspevky