Prevzatie moci Komunistickou stranou Československa(25.2.1948)

Foto: Archív UPN

Vládna kríza vo februári 1948 umožnila komunistom definitívne prebrať moc v Československej republike. Prakticky hneď od prevratu došlo k veľmi intenzívnemu a masovému prenasledovaniu všetkých zložiek opozície, reálnych aj umelo vyfabrikovaných nastupujúcim režimom, ktoré sprevádzala masová nezákonnosť a hlavne v začiatočnom období päťdesiatych rokov aj najhrubšie brachiálne násilie. Navonok však režim ukazoval druhú tvár, prezentovaná vyspelosť a masové úsilie nezadržateľne smerovali k budovaniu všeobecného blahobytu a svetlých zajtrajškov, pod touto pozlátkou sa však skrývalo porušovanie tých najzákladnejších ľudských a národných práv a slobôd.


16. 10. 2007 10:41:40
Po februári roku 1948 komunisti prebrali politickú moc v ČSR a vzápätí začali s čistkami v radoch svojich odporcov. V januári 1951 som sa rozhodol ako vysokoškolák nastúpiť do zamestnania a nechal som si jednu skúšku, aby som mohol ešte ako študent využívať režijné cestovné výhody rodinného príslušníka železničného zamestnanca.
Rudolf Lazar, Banská Bystrica
14. 8. 2007 15:27:03
Umiestenka bola listina, čosi ako povolávací rozkaz, písomné pridelenie miesta, ktorú vydávala vysoká škola svojim absolventom po úspešnom ukončení štúdia. Táto listina vznikla dohodou medzi školou a podnikom, v ktorom mal absolvent nastúpiť s posvätením nadriadených orgánov (napríklad KNV, ONV, OV, KSS). Samozrejme bola vstupenkou do tých menej atraktívnych pozícií. Konkrétne meno, na ktoré miesto určoval FV ČSM. O miestenky medzi absolventmi veľký záujem nebol. Bol to skôr konečný trest za slabší triedny pôvod, ako odmena za dobré štúdium. Ako to v praxi vyzeralo sa pokúsim priblížiť v týchto riadkoch na osobnom príklade.
Norbert Beňuška, Banská Bystrica
26. 7. 2007 13:05:39
Oskar Mathé
25. 7. 2007 17:42:31
Niekoľko príbehov ľudí, ktorí prežili povinnú vojenskú službu v Pomocných technických práporoch. Kvôli čiernym výložkám na uniforme boli prezývaní tiež čierni baróni.
Bohumil Vavrinec, Žarnovica
25. 7. 2007 17:21:20
Príslušníci pomocných technických práporov. Dostali sa sem automaticky ľudia nepohodlní vtedajšiemu režimu, ako napríklad kňazi, študenti teológie a iní. Slúžili bez zbrane a ľahko rozoznateľní boli kvôli čiernym výložkám na uniformách. Odtiaľ je nakoniec odvodené ich pomenovanie Čierni baróni.
Ing. Karol Bartek, Bratislava
23. 7. 2007 17:55:46
Do civilu som odchádzal s podstatne vyššou hmotnosťou. Mohol za to minister Čepička so svojou teóriou o energetickom výdaji baníka a vojaka v základnej službe.
Rudolf Lazar
19. 7. 2007 10:55:29
„Súdruhovia, nie je pravda, čo sa hovorí. Žiadna mena peňazí nebude, to len triedni nepriatelia šíria tieto nepravdy. Idete domov, tak povedzte svojim rodičom, nech sa neboja, žiadna mena nebude.“
Karol Déri
17. 7. 2007 10:33:43
Porozprávam vám príbeh mojich dvoch študentov, ktorý sa mal odohrať v druhom roku môjho pôsobenia na jednom novozaloženom gymnáziu v Gelnici.
Jozef Fridrich
12. 7. 2007 15:43:30
Aká bola armáda za ministrovania Alexeje Čepičku v 50-tych rokoch?
Rudo Lazar, Banská Bystrica
29. 6. 2007 10:18:13
Kvôli nehode v bani som sa dostal do KSS. V tej dobe totiž platilo pravidlo, že člen strany nesmel byť súdne trestaný. Bolo treba nájsť vinníka a ako nečlena ma zaňho označili.
Rudolf Lazar, Banská Bystrica
5. 6. 2007 20:36:28
Otec samozrejme mal bežné služby vo väznici aj v časti, kde sedel Dr. Jozef Tiso. Vtedy som sa o podrobnosti nezaujímal, len keď otec s niekým hovoril, niečo mi utkvelo v pamäti.
Bonaventúra Osuský, Malacky
4. 6. 2007 16:15:19
Istý roľník sa im pri pohovore zmienil o tom, že by bolo dobré, keby navštívili niektoré už skôr založené JRD a na vlastné oči videli, ako to tam ide. Agitátorom sa myšlienka zapáčila, a jeden z nich, z Bučiny vo Zvolene prisľúbil, že to zariadia a ponúkol k tomu ich závodný autobus. Vytypoval pomerne dobre prosperujúce JRD Dobrá Niva a zájazd uskutočnili 12.7.1955.
Andrej Štelmák, Sliač
24. 5. 2007 17:56:34
Od jeho syna - bývalého poslanca NS SR, Radomíra Žingora som získal doteraz nezverejnené odtajnené dokumenty z pražského Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu, z ktorých časť zverejňujem.
Milan Navrátil
23. 5. 2007 17:51:18
S úžasom som zistil „akí“ sme ľudia i vtedajší komunisti, sám som bol jeden z nich. Bolo to obdobie krivých charakterov, poznačené vpádom spojeneckých vojsk, všetko, čo bolo dovtedy v znamení budovania, povojnového snaženia, začiatky v novom závode, neznámej technológie...
Viliam Dorčík, Žiar nad Hronom
1. 2. 2007 11:11:47
Po nastolení diktatúry proletariátu a zmenách v ekonomike začala ofenzíva na ideologickom úseku. Išlo o spracovanie verejnej mienky (premývanie mozgov) s cieľom získať sympatie pre socializmus a vypestovať nenávisť voči demokratickým štátom. Jeden z prvých krokov bola brnianska konferencia o boji s kozmopolitizmom. Išlo o odmietnutie názorov, že postupne sa budú zjednocovať štáty a ich ideológie.
Miroslav Vester, st.
26. 1. 2007 14:09:02
Ako je známe, na Slovenku sa kultúrna opozícia za bývalého režimu sústreďovala v cirkevnom prostredí a okolo neho. Po uvoľnení 60-tych rokov, normalizácia. Stárnúce rehoľné sestry, ktorým pomáhajú „dubčekovské“ sestričky, však nijako nepomýšľajú na odpočinok, hoci by mohli aj podľa kanonického práva.
Jozef Sivák, kandidát na post predsedu Správnej rady ÚPN
23. 1. 2007 16:52:39
Počas sletu dvaja členovia čitateľského klubu AlVAREZOVA DRUŽINA zo Zvolena navštívili aj zakladateľa Rýchlych šípov, mladého Jaroslava Foglara v redakcii Vpřed. Po príjemnom rozhovore ich vyprevádzal so smutnou vetou: „Chlapci idú zlé časy, Rýchle šípy zrušia!“ Stalo sa. Najprv zrušili časopis a potom klubovú činnosť. Na slete sa zoznámilo mnoho mladých ľudí.
Ing. Miroslav Vester, st.
6. 12. 2006 14:04:18
Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Vysokoškolské štúdií som začal v prelomovom roku Československa, roku 1948. Stali sme sa hrnčiarskou hlinou v rukách manipulátorov, majúcich jediný vzor, Sovietsky zväz. Každému z nás založili hrubú dosku na kádrový materiál. Na prvé miesto predmetov štúdia v útlej zelenej knižočke, sprevádzajúcej nás od zápisu po promóciu, „Index studiorum“, sa dostala relígia marxleninizmu.
Tibor Šallai, lekár na dôchodku, Levice
6. 12. 2006 13:47:30
A čo Husák? V ňom túžba po moci zatlačila do zabudnutia spomienky na sklamanie. – Ostatne, nezachoval sa hanebnejšie ako desaťtisíce druhých so služobnými dušami po 21. auguste 1968. Rozdiel bol iba vo výške odmeny za zradu na vlastnom svedomí.
Tibor Šallai, lekár na dôchodku
6. 12. 2006 13:12:42
Maturity skončené! Hurá! Dostala som umiestenku na dedinskú školu, zapadák. Ja, mestské dieťa. Dedina, pomysleli sme si s kamarátkou Ľubou. Autobus raz za deň. Plno blata, hnoja a bohvie, čo ešte.
Mgr. Erika Matonková